HBK 22 Pandemická opatření na hotelu

Přátelé – kamarádi, vážení trenéři,

Každý ubytovaný bude při svém příjezdu na recepci hotelu bude muset prokázat jedním ze tří následujících potvrzení:
1)  očkování 2 dávkami,
2) prodělání nemoci (180 dnů),
3) písemné pověření zaměstnavatele (sportovní klub) k vykonání služební cesty za účelem dalšího vzdělávání + potvrzení o provedeném antigenním testu zaměstnavatelem v den nástupu na služební cestu.
Toto potvrzení by mělo obsahovat následující údaje:
– adresa a kontakt zaměstnavatele, který vysílá na služební cestu,
– jméno zaměstnance, datum narození,
– místo a datum služební cesty (Hotel Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou v termínu 21.-23.1.2022),
– účel služební cesty (další vzdělávání, zvyšování kvalifikace apod.),
– potvrzení o antigenním testu (zaměstnavatel potvrzuje, že dne 21.1.2022 před nástupem na služební cestu byl zaměstnanec – jméno, dat.nar. podroben antigennímu testování s negativním výsledkem)
– razítko, podpis zaměstnavatele.
 
DOPORUČENÍ OD HLAVNÍHO POŘADATELE:
Vzhledem k tomu, že ani jedna z uvedených variant nám nezaručuje bezinfekčnost, doporučujeme všem účastníkům před nástupem na HBK provést antigenní test. 
Děkujeme za zodpovědný přístup.