Přátelé – kamarádi,

dovolujeme si vás pozvat na promítání táborového filmu Ohlédnutí 2019.

Potkáme se v kině Oko v Šumperku v neděli 15.března 2020, v 10:00.

Vstupné 50,- Kč.

Přijďte s námi zavzpomínat na léto 2019 na táboře Černý Potok a zároveň se setkat s instruktory našeho tábora.

Dozvíte se i něco nového o táborech 2020.

Moc se na vás těšíme, za pořadatele Roman Lipavský