Informace:

Z tábora je možné se odhlásit některým z následujících způsobů:

1) Zasláním e-mailu na prihlasky@taborcernypotok.cz.

2) Zasláním dopisu na Letní tábory, z.s., Vančurova 17, 787 01 Šumperk.

3) Telefonicky a následnou sms na tel. 602 484 083 (Roman Lipavský).

Při odhlášení dítěte z tábora se zohledňují časové lhůty, kdy byla odhláška doručena jedním z výše uvedených způsobů, a to dle následujících pravidel:

1 měsíc a více před nástupem na tábor vracíme 100% zaplacené částky
14 dnů až 1 měsíc před nástupem na tábor vracíme 70% zaplacené částky
4 dny až 13 dnů před nástupem na tábor vracíme 35% zaplacené částky
3 dny a méně Zaplacená částka se nevrací

Do počtu dnů se nezapočítává den nástupu na tábor.