Návod (platí pro zimní tábor 2019):

1) Vyplňte elektronickou žádost o závaznou přihlášku (prosíme o pečlivé vyplnění vaší e-mailové adresy).

2) Na vaši e-mailovou adresu vám zašleme Závaznou přihlášku s vaším variabilním symbolem pro platbu. Součástí bude zdravotní dotazník a prohlášení o bezinfekčnosti.

* Závaznou přihlášku vytiskněte, vyplňte a oskenovanou pošlete na email prihlasky@taborcernypotok.cz, nebo zašlete poštou na adresu: Letní tábory, z.s. Vančurova 17, 787 01 Šumperk

* Zdravotní dotazník a prohlášení o bezinfekčnosti vyplňte a odevzdejte až při příjezdu na tábor. Nezasílejte poštou! Pokud máte zdravotní potvrzení z letního tábora, můžete jej využít i na zimní tábor, pokud není starší 1 roku.

3) Proveďte platbu na účet Letních táborů z.s. 43-8832630247/0100. Nezapomeňte vyplnit variabilní symbol, který vám byl přidělen a zaslán na Závazné přihlášce.

* Platbu vám doporučujeme provést co nejdříve, nejpozději však do 22.2.2019.

* Na tábor jede prvních 50 platících účastníků.

* Přihlášení vašeho dítěte i příchozí platbu si můžete zkontrolovat v sekci „Zimní tábor / Seznam přihlášených“. Účastníci jsou zde řazeni dle příchozích plateb a abecedního seznamu.

4) Pokud budete požadovat potvrzení o zaplacení tábora pro pojišťovnu, nebo vypsat fakturu pro svého zaměstnavatele – označte to v přihlašovacím formuláři, nebo předem volejte na tel. 602 171 289 (po 15 h)