Na základě naprosto zmatečných informací, které vydává naše vláda vzhledem k podmínkám konání dětských táborů, jsme po konzultacích přistoupili k následujícímu řešení:

Účastník při odjezdu na tábor odevzdá kromě zdravotního dotazníku a prohlášení o bezinfekčnosti i ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ COVID, viz odkaz. Prohlášení přineste podepsané s datem v den odjezdu dítěte na tábor.