6. turnus | 7 dní | 18.-24.8. 2019 | dospěláci bez dětí, rodiče s dětmi 5-13 let

MOTTO: “Dávná mystéria nelze jen tak vykřikovat ze střechy. Mystéria jsou planoucí pochodeň, která může v ruce mistra osvětlovat cestu, ale v ruce šílence mohou spálit zemi.“

Při jednom z posledních odstřelů v nedalekém lomu byla nalezena mezi kameny starobylá truhla se svitky z dávné doby. V nich zmínka nejen o pokladech, ale hlavně o tajemném symbolu, který skrývá všechna mystéria lidstva. Nejsme však jediní, kdo o objevu ví a proto je nutné konat rychle a nenápadně. Ve špatných rukou se vědění může lehce stát zbraní. Pomozte nám vypátrat ZTRACENÝ SYMBOL… … NEŽ BUDE POZDĚ….      ….POZDĚ,……PRO NÁS VŠECHNY…!!!

Tento turnus je připraven pro děti a dospěláky, kteří touží prožít tajemný příběh, zasmát se a třeba se něco dozvědět i o sobě samotném.

Věková kategorie: dospěláci bez dětí, rodiče s dětmi 5-13 let
Místo: Tábor Černý Potok Velká Kraš u Vidnavy
Ubytování: dřevěné chatky
Stravování: 5x denně
Zdravotní dozor: delegovaný lékař nebo zdravotní pracovník
Garant: Mgr. Roman Lipavský
Cena: děti 3250,- Kč, rodiče 3550,-Kč
Dohled vykonávají školení instruktoři, trenéři a pedagogičtí pracovníci