LETNÍ TÁBOR ČERNÝ POTOK

Již více jak 20 let se zaměřujeme na pořádání táborů a rekreací pro děti a mládež v nádherných přírodních lokalitách s hlubokými lesy, lesními říčkami a romantickými zatopenými lomy. V tomto překrásném prostředí se odehrávají sportovně dobrodružné hry a aktivity s důrazem na formování charakteru dětí v kolektivu pomocí zážitkové pedagogiky.

Co je to zážitková pedagogika?

Možná si každý z Vás vzpomene na svá školní léta. Určitě se mu nepřipomenou nudné hodiny se strohým výkladem, ale spíš vyučování, ve kterém se odehrálo něco neobvyklého, napínavého, často i veselého a nezapomenutelného. Málokdo by asi zapomněl na chemické pokusy (hlavně ty nepovedené), na vyprávění o nádherných zemích a hrdinných činech cestovatelů. A to především tehdy, když pan učitel půl hodiny připravoval chemický pokus a pak mu to bouchlo. Nebo, když se zeměpisář trpělivě pokoušel nahodit starou promítačku. Když se mu to nakonec ani po půl nepodařilo, odehrál zajmutí cestovatele Emila Holuba kmenem nějakých černochů osobně a sám. A tak si možná do teď pamatujeme, že karbid ve vodě vybuchuje a že cestovatel Holub dorazil až někam k Zambezi. A to vše hlavně proto, že se něco odehrálo a byl to pro nás ZÁŽITEK.

A toto je podstata zážitkové pedagogiky. Vtáhnout jedince do nějaké hry (aktivity) a naprosto skrytě a nenápadně v něm probudit cílevědomost, odvahu, zodpovědnost, kamarádství, čestnost a samostatnost a mnoho dalších pozitivních vlastností. A naopak potlačit pohodlnost, lenost, strach. A to vše v kolektivu stejně starých dětí, kde si musí nalézt své místo a roli a naučit se přemýšlet a komunikovat. Zážitková pedagogika nám umožňuje tyto návyky a dovednosti v dětech zakořenit a dále je rozvíjet.

Proč máme turnusy rozděleny podle věkových kategorií?

Možná jste Vy sami ještě zažili tábor, kde jste byli všichni pohromadě od 6 do 15 let. Toto uspořádání má určitě své výhody, ale i hodně záporů. Osobně si myslím, že to byl především přenos jakési zodpovědnosti z instruktorů na nejstarší děti. Oni je mají pohlídat, oni mají za ty malé něco udělat, oni budou rozhodovat. Oni se stávají jakýmsi POLOVEDOUCÍM.

Funkce důležitá, ale i lehce zneužitelná. Instruktor má větší pohodu a dítě se stává „kápem“ nebo „starým mazákem“. Tato pseudo-zodpovědnost je opravdu dvojsečný meč.

A druhé mínus. Hry, které jsou vhodné a zajímavé pro 14 až 15 leté, nezaujmou ty nejmenší. A platí to i obráceně. Každá věková kategorie zákonitě vyžaduje jiné hry a aktivity. Samozřejmě i jiný přístup vedoucích a instruktorů a jinou motivaci pro hráče. Naše turnusy jsou rozděleny podle věku a veškeré hry jsou přizpůsobeny věkovým zvláštnostem dětí. I tady mohou nastat ojedinělé výjimky, které můžeme po dohodě s rodiči akceptovat. Jedná se především o děti v tzv. „zlomových“ letech. Není vyloučeno, že 8letý chlapec nebo dívka bez problémů zapadne o jednu kategorii výš nebo někomu bude naopak vyhovovat pohádkovější zaměření s mladšími táborníky.

Kdo se Vám bude o děti starat?

Již několik let dáváme veliký důraz na výběr instruktorů, kteří se o Vaše děti budou starat. Náš tým je složen z pedagogických pracovníků, trenérů a studentů vysokých a středních škol, kteří mají z práce s dětmi nemalé zkušenosti Garanty turnusů jsou pak ti nejzkušenější z nás, kteří jsou zárukou kvalitního programu, zábavy i bezpečnosti. Zdravotní dozor pak zajišťují lékaři, zdravotní pracovníci nebo proškolení pracovníci Červeného kříže.

Projekt: Podpora táborové základny Černý Potok je Spolufinancován Evropskou unií (EU)
Projekt: Podpora táborové základny Černý Potok je Spolufinancován Evropskou unií (MAS)
Projekt: Vybavení táborové základny Černý Potok je Spolufinancován Evropskou unií (EU)
Projekt: Vybavení táborové základny Černý Potok je Spolufinancován Evropskou unií (MAS)