Informace a program

Místo konání

ŽAMBERK. Lokalitu jsme vybrali spravedlivě ke všem týmům z celé ČR. Žamberk má opravdu velice dobrou dosažitelnost ze všech koutů naší republiky, jelikož se rozkládá v pomyslném středu mezi Čechy a Moravou. Samotné školení se odehraje v posluchárně a učebnách místní SŠ a v žamberské sportovní hale (2 tělocvičny).

Adresa ubytování a přednášek: Zámek Žamberk, Zámecká 1370, 564 01 Žamberk

Adresa praktických tréninků: Tělocvična U Žirafy, 28.října, 564 01 Žamberk

Přesun ze zámku do tělocvičny doporučujeme příjemnou desetiminutovou procházkou přes park. Před halou je omezené parkování

Termín konání

29.11. – 1.12. 2019.

Lektory budou přední trenéři, kouči a rozhodčí angažující se v českých národních týmech a baseballových akademiích se zaměřením na dětské a mládežnické kategorie.

Program

Program RCC se bude skládat z teoretických přednášek, ale hlavně praktických cvičení a tréninků, které vám umožní posunout se ve vašich trenérských dovednostech. Skladba teoretických přednášek se bude řídit směrnicemi TMK ČBA pro získávání trenérských licencí a bude doplněna o vaše podněty z minulých ročníků RCC. Důraz budeme klást především na praktické vyzkoušení a metodické zvládnutí sportovních činností v tréninkové jednotce. Praktický výcvik bude rozdělen a připraven pro dvě účastnické kategorie. Podrobný program a časový rozvrh zde uveřejníme nejpozději v první polovině listopadu 2019. Kromě praktických lekcí v tělocvičně s přesnou metodikou výuky házení, nadhazování, pálení, chytání a běhání po metách v dětských a mládežnických kategoriích, vás chceme seznámit i průřezem následujících témat:

 • sestavení správného pořadí hráčů na pálce,
 • sestavení správného tréninku – části tréninku,
 • co trénovat v jednotlivých ročních obdobích (sezóna a mimosezóna),
 • osobnost trenéra a jeho působení na tým,
 • základní herní situace v útoku i v obraně (taktika),
 • jaké zátěže v tréninku zvolit a přitom chránit zdraví hráčů,
 • první pomoc a prevence úrazů a zranění,
 • kondiční trénink pro děti a mládež – zvyšování fyzické zdatnosti hráčů,
 • zážitková pedagogika (hry v tréninku), aneb kdo si hraje, ten maká,
 • stmelování týmu, aneb vychovejte si „srdcaře“,
 • spolupráce asistentů s hlavním koučem,
 • psychologie u věkových kategorií, aneb jak jednat s malým hráčem (modelové situace),
 • pozitivní koučink a mnoho dalšího + projekty SUPERCUP, FIRSTCUP +baseballový dětský tábor.
 • rozhodcovské okénko

Celý program bude završen získáním oficiální licence ČBA kategorie Rookie (3. třída).

RCC klinika je připravována pro dvě skupiny trenérů mládežnických kategorií. První skupinou jsou trenéři mládežnických kategorií, kteří budou rozděleni podle věkových kategorií hráčů do 2 skupin (U6-12, U13-15). Druhou skupinou jsou trenéři – začátečníci a rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na vedení tréninkových jednotek u svých oddílů a být platnou pomocí pro zkušenější kolegy

Program ke stažení [PDF] * aktualizováno 20.11. 2019

Co s sebou

Pohodlné oblečení na přednášky, sportovní oblečení a obuv (nečernící podlahu) do tělocvičny (dle počasí i na hřiště), baseballová rukavice, pálka, měkký míček, psací potřeby a blok.

Ubytování a strava

Hlavní část účastníků kliniky bude ubytována na Domově mládeže – Zámek. Po naplnění  kapacity  internátu (80 míst) bude možné využít ubytování v místních penzionech, popř. vám nabídneme přespání přímo v tělocvičně ve vlastím spacáku a karimatce. Rozhodujícím kriteriem bude termín zaplacení celého školení. Naplnění kapacity internátu vám oznámíme na našich stránkách v sekci AKTUALITY. Rodinné příslušníky nebudeme moci z kapacitních důvodů ubytovávat na Domově mládeže. Děkujeme za pochopení.

Stravování – všichni účastníci s jakýmkoliv ubytováním mohou využít stravování na Domově mládeže.

Celková cena kliniky se bude odvíjet dle vašeho ubytování a stravování. Můžete si ji odvodit dle počtu přihlášených trenérů. Pokud potřebujete vystavit fakturu před zaplacením, kontaktujte nás na e-mail romanlipavsky@seznam.cz. V ostatních případech vám předáme fakturu na místě při prezenci.

Cena

2.650,- Kč (pro účastníky ubytované na Domově mládeže – zámek)

V ceně: ubytování PÁ – NE na internátu na 2 až 3 lůžkových pokojích (celkem 80 míst), stravování plná penze PÁ (začínáme večeří) – NE (končíme obědem), pronájem školících prostor a sportovních hal, pronájem audio a videotechniky, triko RCC, zajištění programu a přednášek odbornými lektory.

2.330,- Kč (ubytování v tělocvičně ve vlastním spacáku + karimatka), stravování plná penze PÁ (začínáme večeří) – NE (končíme obědem), pronájem školících prostor a sportovních hal, pronájem audio a videotechniky, triko RCC, zajištění programu a přednášek odbornými lektory.

2.210,- Kč (ubytování v tělocvičně ve vlastním spacáku + karimatka + vlastní snídaně), vše ostatní, kromě snídaně, viz výše.

1.990,- Kč (bez ubytování a snídaně)