Informace a program

Místo konání

POLIČKA. Lokalitu jsme vybrali spravedlivě ke všem týmům z celé ČR. Polička má opravdu velice dobrou dosažitelnost ze všech koutů naší republiky, jelikož se rozkládá v pomyslném středu mezi Čechy a Moravou. Samotné školení se odehraje v aule místního gymnázia a ve sportovní hale této školy.

Termín konání

30.11. – 2.12. 2018.

Lektory budou přední trenéři a kouči angažující se v českých národních týmech a baseballových akademiích se zaměřením na dětské a mládežnické kategorie.

Program

Program – RCC 2018 Polička [PDF]

Program RCC se bude skládat z teoretických přednášek, ale hlavně praktických cvičení a tréninků, které vám umožní posunout se ve vašich trenérských dovednostech. Skladba teoretických přednášek se bude řídit směrnicemi TMK ČBA pro získávání trenérských licencí a bude doplněna o vaše podněty z minulých ročníků RCC. Důraz budeme klást především na praktické vyzkoušení a metodické zvládnutí sportovních činností v tréninkové jednotce. Praktický výcvik bude rozdělen a připraven pro výše zmíněné dvě účastnické kategorie. Podrobný program a časový rozvrh zde uveřejníme nejpozději v první polovině listopadu 2018. Kromě praktických lekcí v tělocvičně s přesnou metodikou výuky házení, nadhazování, pálení, chytání a běhání po metách v dětských a mládežnických kategoriích, vás chceme seznámit i průřezem následujících témat:

 • sestavení správného pořadí hráčů na pálce,
 • sestavení správného tréninku – části tréninku,
 • co trénovat v jednotlivých ročních obdobích (sezóna a mimosezóna),
 • osobnost trenéra a jeho působení na tým,
 • základní herní situace v útoku i v obraně (taktika),
 • jaké zátěže v tréninku zvolit a přitom chránit zdraví hráčů,
 • první pomoc a prevence úrazů a zranění,
 • kondiční trénink pro děti a mládež – zvyšování fyzické zdatnosti hráčů,
 • zážitková pedagogika (hry v tréninku), aneb kdo si hraje, ten maká,
 • stmelování týmu, aneb vychovejte si „srdcaře“,
 • spolupráce asistentů s hlavním koučem,
 • psychologie u věkových kategorií, aneb jak jednat s malým hráčem (modelové situace),
 • pozitivní koučink a mnoho dalšího + projekty SUPERCUP, FIRSTCUP.

Celý program bude završen získáním oficiální licence ČBA kategorie Rookie (3. třída).

RCC klinika je připravována pro dvě skupiny trenérů mládežnických kategorií. První skupinou jsou bývalí i současní hráči, kteří chtějí proniknout do přípravy a metodického vedení baseballového tréninku. Druhou skupinou jsou trenéři – začátečníci a rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na vedení tréninkových jednotek u svých oddílů a být platnou pomocí pro zkušenější kolegy.

Co s sebou

Pohodlné oblečení na přednášky, sportovní oblečení a obuv (nečernící podlahu) do tělocvičny (dle počasí i na hřiště), baseballová rukavice, pálka, míček, psací potřeby a blok.

Cena

2.250,- Kč

V ceně: ubytování PÁ – NE na internátu na 3 lůžkových pokojích, stravování plná penze PÁ – NE, pronájem školících prostor a sportovní haly, pronájem audio a videotechniky, triko RCC, zajištění programu a přednášek odbornými lektory.