Informace a program

Místo konání

POLIČKA. Lokalitu jsme vybrali spravedlivě ke všem týmům z celé ČR. Polička má opravdu velice dobrou dosažitelnost ze všech koutů naší republiky, jelikož se rozkládá v pomyslném středu mezi Čechy a Moravou.

Samotné školení se odehraje ve sportovní hale a posluchárnách místního Gymnázia (nábř.Svobody 306 Polička). Ubytování a stravování je zajištěno na internátu Odborného učiliště v blízkosti Gymnázia.

Termín konání

16.11. – 19.11. 2023.

Lektorský tým je pravidelně sestavován z trenérů, coachů a speakrů, kteří se již mnoho let zabývají problematikou vedení tréninku a výchovou mladých hráčů. Jejich kompletní seznam bude zveřejněn v první polovině listopadu 2023. Vedoucím lektorského týmu bude jako v předchozích ročnících Richard Kania.

Program

Program RCC se bude skládat z teoretických přednášek, ale hlavně praktických cvičení a tréninků, které vám umožní posunout se ve vašich trenérských dovednostech. Skladba teoretických přednášek se bude řídit směrnicemi TMK ČBA pro získávání trenérských licencí a bude doplněna o vaše podněty z minulých ročníků RCC. Důraz budeme klást především na praktické vyzkoušení a metodické zvládnutí sportovních činností v tréninkové jednotce. Praktický výcvik bude rozdělen a připraven pro dvě účastnické kategorie. Podrobný program a časový rozvrh zde uveřejníme začátkem listopadu 2022. Kromě praktických lekcí v tělocvičně s přesnou metodikou výuky házení, nadhazování, pálení, chytání a běhání po metách v dětských a mládežnických kategoriích, vás chceme seznámit i průřezem následujících témat:

 • sestavení správného pořadí hráčů na pálce,
 • sestavení správného tréninku – části tréninku,
 • co trénovat v jednotlivých ročních obdobích (sezóna a mimosezóna),
 • osobnost trenéra a jeho působení na tým,
 • základní herní situace v útoku i v obraně (taktika),
 • jaké zátěže v tréninku zvolit a přitom chránit zdraví hráčů,
 • první pomoc a prevence úrazů a zranění,
 • kondiční trénink pro děti a mládež – zvyšování fyzické zdatnosti hráčů,
 • zážitková pedagogika (hry v tréninku), aneb kdo si hraje, ten maká,
 • správná komunikace trenéra s hráčem (rodiči)
 • stmelování týmu, aneb vychovejte si „srdcaře“,
 • spolupráce asistentů s hlavním koučem,
 • psychologie u věkových kategorií, aneb jak jednat s malým hráčem (modelové situace),
 • pozitivní koučink a mnoho dalšího + projekty SUPERCUP, FIRSTCUP +baseballové dětské tábory.
 • rozhodcovské okénko

Účast na RCC bude prvním krokem k získání oficiální licence ČBA kategorie Rookie (3. třída). Na toto školení plynule navazuje HORSKÁ BASEBALLOVÁ KLINIKA (19.- 21.1.2024) v Koutech nad Desnou v Jeseníkách a především další praktické školení v průběhu Celostátních baseballových kempů na Černém Potoce pro hráče U9 – U14 v termínu 14.- 21.7. 2024 a U6-U8 s rodiči v polovině srpna.

RCC klinika je připravována pro dvě skupiny trenérů mládežnických kategorií. První skupinou jsou trenéři mládežnických kategorií, kteří budou rozděleni podle věkových kategorií hráčů do 2 skupin (U6-12, U13-15). Druhou skupinou jsou trenéři – začátečníci a rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na vedení tréninkových jednotek u svých oddílů a být platnou pomocí pro zkušenější kolegy.

* Změna v programu vyhrazena.

Co s sebou

Pohodlné oblečení na přednášky, sportovní oblečení a obuv (nečernící podlahu) do tělocvičny, baseballová rukavice, pálka, měkký míček, psací potřeby a blok.

Ubytování a strava

Ubytování bude pro účastníky zajištěno na internátu odborného učiliště, Čsl. armády 485, Polička, 572 01 (2 min chůze od gymnázia), na 3 lůžkových pokojích.

Stravování – všichni účastníci se budou stravovat na internátu střední odborné školy. Začínáme páteční snídaní a končíme nedělním obědem.

Cena

3.950,- Kč 

V ceně: stravování plná penze PÁ (začínáme snídaní) – NE (končíme obědem), ubytování 3 noci na 3 lůžkových pokojích, pronájem školících prostor a sportovní haly, pronájem audio a videotechniky, triko RCC, zajištění programu a přednášek odbornými lektory.