Přihláška

ZPŮSOB ÚHRADY ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Celý účastnický poplatek přeposlat na níže uvedený účet nejpozději do 20.11.2018.

číslo účtu pro platbu: 277250053/0300
Variabilní symbol: najdete v seznamu přihlášených

  1. pro hromadnou platbu za celý oddíl je uveden v seznamu na prvním místě v tabulce u vašeho klubu.
  2. pro platbu jednotlivců je uveden vedle vašeho jména

Údaje pro zahraniční platby:

Název společnosti a adresa:
Roman Lipavský
Sport a rekreace
Vančurova 17
787 01 Šumperk
IBAN:
CZ32 0300 0000 0002 7725 0053
SWIFT CODE:
CEKOCZPP
ADRESA BANKY:
ČSOB, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Po zaplacení částky vám bude e-mailem zaslána faktura. Pro správnost faktury vás prosíme o zaslání aktuálních fakturačních údajů. Uveďte je, prosím, do kolonky POZNAMKA v přihlašovacím dotazníku.

Upozorňujeme, že při nenastoupení na kliniku a neodhlášení se z kliniky minimálně 3 dny před jejím začátkem, se částka nevrací. Děkujeme za pochopení.

 

dosažená úroveň (*)

Rodinní příslušníci (*)


Souhasím se zpracováním osobních údajů.