Kalkulace cen ubytování na následující rok je v přípravě a uveřejníme ji v průběhu února 2017. Neměla by se zásadně lišit od cen minulé sezóny. Ve stejném termínu bychom chtěli zveřejnit i kalkulaci cen ubytování v nových cyklosrubech a Hájence. Kalkulace cen pro školní výlety, adaptační kurzy a letní tábory bude uveřejněna souběžně s vyhlášením nových témat k uvedeným akcím (zima 2017).