Všem typům škol a sportovním oddílům nabízíme zprostředkování školních výletů, škol v přírodě, cyklistických, turistických nebo sportovně – pohybových kurzů a soustředění.

Nabízíme Vám kompletní zajištění Vašeho školního výletu po stránce ubytovací, stravovací a programové. Našim klientům nabízíme celopobytové programy, což znamená větší volnost pro třídního učitele.