1. ročník Rookie Coaches Clinic v Litomyšli 2017

Druhou polovinu měsíce března otevřel nový celostátní projekt pro začínající trenéry a uchazeče o licenci Rookie. O víkendu 17. – 19. Března se do krásné starobylé Litomyšle sjelo více jak 70 trenérů z celé České republiky. Společně s více jak deseti lektory otevřeli novou tradici ve vzdělávání trenérů. Rookie Coaches Clinic nebo tzv. Startovací nalejvárna se uskutečnila za podpory ČBA a nabídla uchazečům možnost získání 3. trenérské třídy.

V pátek se v sále moderního internátu otevírala témata teorie sportovního tréninku, kondiční přípravy a rozhodcovského okénka. Především vystoupení Fandy Přibyla a Mirka Kaigla bylo obrovským přínosem pro komunikaci trenérů s „muži v modrém“. Páteční večer pak zakončily aktivity z oblasti zážitkové pedagogiky, které mohou velice přispět ke stmelení týmu a vytvoření fungujících pravidel pro hráče mládežnických kategorií.

V sobotu se celý program přenesl do dvou tělocvičen. V obou tělocvičnách byly lekce zahájeny kondiční přípravou v podání Otty Pospíšila a Tondy Kurečky. Pro mnohé trenéry to byla malá konfrontace s jejich osobní fyzičkou. Po fyzicky náročné části se dostali do rukou Arnyho Nesňala a Mariana Čočo Krásného, kteří skupinu proškolili v organizaci pálení na tréninku a v dalších útočných dovednostech. Druhou tělocvičnu zaplnila skupina pod vedením Ríši Kanii a Honzy Žlábka. Po jednotlivých stanovištích se prostřídali v základech házení, chytání, nadhozu a catcherování. Na závěr dlouhého celodenního bloku se dostali i k hrám, které by měly zpestřovat tréninky nejen u mladých hráčů a dětí.

Zdravotnický výcvik byl na klinice rozdělen do dvou bloků. V prvním se Martina Hánová zabývala praktickou 1. pomocí při úrazech vzniklých při sportování. Druhou část ovládl Filip Hudeček, který zopakoval svoji vynikající přednášku z HBK o prevenci zdravotních problémů vzniklých přetěžováním hráčů.

Sobotní večer pak pokračoval přednáškami Čoča o chybách v činnostech hráčů a jejich napravování. Trenéři se také dozvěděli od Jirky Herolda a jeho týmu z IBD o turnajích pořádaných pro mládežnické kategorie.

Neděle pak byla zakončena praktickou zkouškou vedení tréninku samotnými uchazeči. Trenéři rozděleni do 4 skupin se podělili o vedení jednotlivých fází tréninku s okamžitou zpětnou vazbou od zkušených lektorů.

Na závěr se uskutečnila tombola, která byla do té doby tradicí pouze na HBK.

Příjemná atmosféra po celou dobu kliniky byla podtržena množstvím rozhovorů a předáváním informací a ukamenováním Tondy Kurečky za jeho citlivý přístup k reálné kondici zúčastněných trenérů.

A co říci závěrem? Děkujeme všem lektorům, účastníkům a krásné Litomyšli za zahájení další tradice ve vzdělávání baseballových trenérů. Na přání všech účastníků se další ročníky RCC budou konat vždy na podzim, poslední listopadový víkend. S dalším ročníkem tedy počítejte v termínu 24. – 26.11.2017.

Přejeme všem úspěšnou baseballovou sezónu 2017.

Za všechny organizátory Roman Lipavský

 

Napsat komentář